Методика проведення занять з стройової підготовки

Скачать

Виконання військового вітання. Вихід із строю, повернення у стрій. Підхід до начальника та відхід від нього. Основні поняття стройової підготовки. Обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю.

Размер: 2,2 M
Тип: реферат
Категория: Военное дело и гражданская оборона
Скачать

Другие файлы:

Методика підготовки та проведення лекційних занять у вищій школі
Лекція як форма організації навчального заняття. Лекція: поняття, функції, види, принципи. Основні вимоги до лектора. Методика підготовки лекційних за...

Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі
Положення теорії трудової підготовки, зміст первинних знань, умінь та навичок, принципи дидактики. Організація навчального процесу, методи здійснення...

Методика проведення занять з цивільної оборони в загальноосвітній школі
Місце цивільної оборони в сучасних умовах. Методика підготовки, планування і проведення занять з учнями базових шкіл. Надзвичайні ситуації воєнного та...

Механізоване відділення в наступі з ходу на противника, що обороняється
Завдання, календарний план та план проведення тактичних занять. Тактичне завдання та карта з тактичною обстановкою. Бойовий наказ. Методика підготовки...

Методика викладання економічних дисциплін
Поняття та методика побудування лекції, її призначення та функціональні особливості. Види лекцій з управлінського обліку та їх відмінні особливості. М...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

РЕФЕРАТ

На тему

Методика проведення занять з стройової підготовки

Виконання військового вітання

Усі військовослужбовці зобов'язані під час зустрічі (обгону) вітати один одного, суворо додержуючись правил, викладених у статтях Стройового статуту.

Підлеглі та молодші за військовим званням вітають першими, а за умови рівного становища першим вітається той, хто вважає себе більш вихованим і ввічливим.

Військовослужбовці зобов'язані, крім того, вшановувати через виконання прийомів військового вітання:

могилу Невідомого солдата;братські могили воїнів, які загинули в боях за волю і незалежність України;

бойові прапори військових частин, а також Військово-Морський Прапор з прибуттям на військовий корабель і під час відбуття з нього;похоронні процесії, які супроводжуються військами.

Військове вітання виконується чітко й бадьоро, з точним додержанням правил стройового положення та руху.

Для військового вітання на місці поза строєм без головного убору за п'ять-шість кроків до начальника або старшого за військовим званням, повернутися в його бік, прийняти стройове положення й дивитися йому в обличчя, повертаючи голову вслід за ним.

Якщо головний убір надітий, то крім того, прикласти праву руку до головного убору так, щоб пальці були разом, долоня пряма, середній палець торкався нижнього краю головного убору (біля козирка), а лікоть був на лінії й висоті плеча (мал. 11). Під час повороту голови в бік начальника або старшого за військовим званням, положення руки залишається без зміни.

Після того як начальник або старший за військовим званням, мине того, хто вітав, слід голову повернути прямо й опустити руку.

Для військового вітання під час руху поза строєм без головного убору за п'ять-шість кроків до начальника або старшого за військовим званням, одночасно з поставленням ноги припинити рух руками, повернути голову в його бік і, рухаючись далі, дивитися йому в обличчя. Пройшовши повз начальника або старшого за військовим званням, голову повернути прямо і продовжувати рух руками.

При надітому головному уборі разом з поставленням ноги на землю повернути голову й прикласти праву руку до головного убору, ліву руку тримати нерухомо біля стегна пройшовши повз начальника або старшого за військовим званням, одночасно з поставленням лівої ноги на землю голову повернути прямо, а праву руку опустити.

Випереджаючи начальника або старшого за військовим званням, вітати його одночасно з першим кроком обгону, за другим кроком голову повернути прямо і праву руку опустити.

Якщо у військовослужбовця в руках ноша, то військове вітання слід виконувати поворотом голови в бік начальника або старшого за військовим званням.

Військове вітання з і зброєю на м і с ц і поза строєм виконується так само, як і без зброї , при цьому положення зброї, за винятком карабіна «на плече», не змінюється і рука до головного убору не прикладається. Під час виконання військового вітання з карабіном у положенні «на плече» він попередньо береться до ноги.

Команда для виконання військового вітання військовим частинам і підрозділам не подається:

· під час оголошення в частині або підрозділі тривоги або збору;

· на марші під час руху і на привалах, а та'кож на всіх тактичних заняттях, заняттях з водіння машин і навчаннях;

· на командних пунктах, у вузлах зв'язку і під час несення бойового чергування;

· на вогневому рубежі та вогневій позиції під час проведення стрільб;

· на аеродромах під час проведення польотів;

· під час виконання господарських робіт або робіт з навчальною метою, а також під час спеціальних занять і робіт у майстернях, парках, ангарах, лабораторіях;

· під час спортивних змагань та ігор;

· під час харчування та після сигналу «Відбій» до сигналу «Підйом»;

· у приміщеннях для хворих.

Вихід із строю, повернення у стрій. Підхід до начальника та відхід від нього

Для виходу військовослужбовця із строю подається команда, наприклад:

«Рядовий Іванченку. Вийти із строю на стільки-то кроків» або

«Рядовий Іванченку. До мене (до мене бігом--РУШ)» Військовослужбовець, почувши своє прізвище, відповідає «Я», а за командою на вихід (виклик) із строю відповідає «Слухаюсь». За першою командою він стройовим кроком виходить із строю на вказану кількість кроків, рахуючи від першої шеренги, зупиняється і повертається обличчям до строю За другою командою, ступивши один-два кроки від першої шеренги прямо, на ходу повертається в бік начальника, найкоротшим шляхом стройовим кроком підходить або підбігає до нього і доповідає про прибуття (стаття 89 Статуту).

Під час виходу військовослужбовця з другої шеренги він злегка торкається долонею лівої руки плеча військовослужбовця, який стоїть попереду, той робить крок уперед і, не приставляючи правої ноги, -- крок праворуч, пропускає військовослужбовця, який виходить із строю, а потім стає на своє місце.

Під час виходу військовослужбовця попередньої шеренги його місце займає військовослужбовець, який стояв за ним.

Під час виходу військовослужбовця із строю з колони по два, по три, по чотири він виходить із строю в бік найближчого флангу, попередньо зробившії поворот праворуч (ліворуч). Якщо поруч стоїть військовослужбовець, то він робить крок правою (лівою) ногою вбік і, не приставляючи лівої (правої) ноги, -- крок назад.,пропускає військовослужбовця, який виходить із строю. а потім повертається назад на своє місце.

Размещено на

Для повернення військовослужбовця в стрій подається команда, наприклад:

«Рядовий Іванченку. Стати до строю» або тільки «Стати до строю».

За командою «Рядовий Іванченку» військовослужбовець, який стоїть обличчям до строю, почувши своє прізвище, повертається обличчям до начальника і відповідає: «Я», а за командою «Стати до строю», якщо він без зброї або зі зброєю в положенні «за спину», прикладає руку до головного убору і відповідає: «Слухаюсь», повертається у напрямку руху, з першим кроком опускає руку, рухаючись стройовим кроком, найко-ротшим шляхом стає на своє місце в строю.

Під час повернення до строю з відходом від начальника військовослужбовець діє, як викладено у статті Статуту, рухаючись стройовим кроком найкоротшим шляхом до свого місця у строю.

Якщо подається команда «Стати до строю» (без називання прізвища), військовослужбовець повертається до строю без попереднього повороту до начальника та без відповіді «Я».

Під час виходу військовослужбовця із строю положення зброї не змінюється, за винятком карабіна в положенні «на плече», який перед початком руху береться до ноги.

Після повернення у стрій зброя береться у те положення, що й у військовослужбовців, які стоять у строю.

Під час підходу до начальника поза строєм військовослужбовець за п'ять-шість кроків до нього переходить на стройовий крок, за два-три кроки зупиняється й одночасно з приставленням ноги прикладає праву руку до головного убору, а тоді доповідає, наприклад: «Товаришу лейтенанте. Рядовий Сидоренко за вашим наказом прибув» або «Товаришу полковнику. Капітан Петренко за вашим наказом прибув». Після доповіді руку опускає.

Отримавши дозвіл іти, військовослужбовець прикладає праву руку до головного убору і відповідає: «Слухаюсь», повертається в напрямку руху, з першим кроком (з поставленням лівої ноги на землю) опускає руку і, зробивши три-чотири кроки стройовим, далі рухається похідним кроком.

Під час підходу до начальника зі зброєю рука до гоповного убору не прикладається, за винятком випадку, коли зброя перебуває у положенні «за спину».

Під час підходу зі зброєю до начальника положення зброї не змінюється.

Начальник, подаючи команду для повернення військовослужбовця в стрій або даючи йому дозвіл іти, прикладає руку до головного убору та опускає її.

Основні поняття та визначення

Стрій -- визначене Стройовим статутом Збройних Сил України розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому порядку або на машинах.

Шеренга -- стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії. Лінія машин -- стрій, у якому машини розміщені на одній лінії одна біля одної.

Фланг -- правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю назви флангів не змінюються. Фронт -- бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, а машини -- лобовою частиною.

Тильний бік строю -- бік, протилежний фронту.

Інтервал -- відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами. Дистанція -- відстань у глибину між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами.

Ширина строю -- відстань між флангами.

Глибина строю -- відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця, що стоїть позаду), а під час дій на машинах -- відстань від першої лінії машин (машини, що стоять попереду) до останньої лінії машин (машини, що стоять позаду).

Двошеренговий стрій -- стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщен...