Дія йонізуючого випромінювання

Скачать

Поняття радіоактивності, природного радіаційного фону та небезпеки дії іонізуючого випромінювання. Одиниці вимірювання та біологічна дія іонізуючого випромінювання. Клінічна картина променевої хвороби: шлунково-кишковий та кістково-мозковий синдром.

Размер: 291,5 K
Тип: презентация
Категория: Военное дело и гражданская оборона
Скачать

Другие файлы:

Джерела випромінювання в оптичній спектроскопії
Природні джерела випромінювання, теплове випромінювання нагрітих тіл. Газорозрядні лампи високого тиску. Переваги і недоліки різних джерел випромінюва...

Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання
Аналіз програми в випускному класі при вивченні ядерної фізики. Основні поняття дозиметрії. Доза випромінювання, види поглинутої дози випромінювання....

Фізика
Викладено основні питання курсу загальної фізики: механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики і спеціальної теорії в...

Дія іонізуючого випромінення на організм людини
Визначення та природа іонізуючого випромінювання. Основні характеристики радіоактивного випромінювання. Дія іонізуючого випромінювання на організм люд...

Джерела і приймачі оптичного випромінювання
Теплове випромінювання як одна з форм енергії. Теплові і газоразрядні джерела випромінювання. Принцип дії та призначення світлодіодів. Обґрунтування т...