Вражаючі дії ядерної, хімічної зброї

Скачать

Методи захисту від зброї масового ураження, а також забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ, їх основне призначення та зміст вказівок командиру. Оцінка місцевої дії вибуху. Вихідні дані для прогнозування втрат особового складу.

Размер: 38,5 K
Тип: методичка
Категория: Военное дело и гражданская оборона
Скачать

Другие файлы:

Вражаючі дії ядерної хімічної зброї

Сучасні засоби ураження, їх коротка характеристика, вражаючі фактори
Історичні події, пов'язані з випробуванням ядерної зброї. Елементи ядерних боєприпасів, їх потужність. Види та вражаючі фактори ядерних вибухів. Догов...

Вражаючі дії ядерної, хімічної зброї
Захист від ЗМУ, забезпечення РХБ захисту військ є одними з основних видів бойового забезпечення бойових дій. Вони організуються завчасно і здійснюютьс...

Роль ядерної зброї у постбіополярний період
Визначення факторів, які сприяють розповсюдженню ядерної зброї в регіоні Близького та Середнього Сходу, а також встановленню їхнього впливу на регіона...

Дія хімічної зброї
Поняття хімічної зброї і історія її застосування. Шляхи проникнення бойових токсичних хімічних речовин в організм людини. Шкірнонаривні, задушливі, пс...


Краткое сожержание материала:

Вражаючі дії ядерної, хімічної зброї

Захист від зброї масового ураження, забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту військ.

Захист від ЗМУ, забезпечення РХБ захисту військ є одними з основних видів бойового забезпечення бойових дій. Вони організуються завчасно і здійснюються безперервно як при підготовці до бойових дій, так і при їх веденні незалежно від того, буде застосовуватися ЗМУ чи ні.

Мета, завдання захисту від ЗМУ.

Захист від ЗМУ здійснюється з метою: максимально знесилити вражаючу дію ЗМУ, руйнування радіаційних та хімічних небезпечних об`єктів на війська, збереження їх боєздатності, забезпечення ведення бойових дій у будь-яких умовах обстановки.

Основними завданнями захисту від ЗМУ є:

своєчасне і скритне розосередження частин, підрозділів і матеріальних засобів, періодична зміна їх розташування;

інженерне обладнання позиційних районів частин і підрозділів;

використовування захисних і маскуючих властивостей місцевості;

попередження військ про безпосередню загрозу і початок застосування противником ЗМУ;

сповіщення частин і підрозділів про радіаційне, хімічне і біологічне зараження;

проведення протиепідемічних, санітарно-гігієнічних і спеціальних профілактичних медичних і ветеринарних заходів;

виявлення і оцінка наслідків застосування противником ЗМУ і руйнування РХНО;

забезпечення безпеки і захисту особового складу при діях у зонах зараження, районах руйнування, пожеж і затоплень;

ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ і руйнування РХНО.

Мета, завдання забезпечення РХБ захисту військ.

Забезпечення РХБ захисту військ здійснюється з метою максимально зменшити втрати військ при діях в умовах РХБ зараження, посилення їх захисту від високоточної та інших видів зброї аерозолями.

Основними завданнями забезпечення РХБ захисту є:

засічка ядерних вибухів;

радіаційна, хімічна та неспецифічна біологічна розвідка;

радіаційний і хімічний контроль;

спеціальна обробка частин і підрозділів;

дегазація, дезактивація, дезінфекція матеріальних засобів, споруд, а також ділянок місцевості і шляхів;

маскування частин, підрозділів і об`єктів димами;

забезпечення захисних об`єктів повітрям, яке очищується від заражень;

своєчасне і ефективне використання засобів індивідуального та колективного захисту.

Зміст вказівок командира підрозділу з організації захисту від ЗМУ і організації РХБ захисту:

завдання, сили, засоби, порядок проведення інженерного обладнання району розташування, використовування захисних споруд і маскуючих властивостей техніки, місцевості, споруд;

завдання, сили, засоби, порядок організації наданих інженерної, РХБ розвідки, РХ контролю;

завдання, сили, засоби, порядок організації і проведення аерозольного маскування районів розташування і запасних районів;

визначення сигналів попередження про загрозу застосування ЗМУ, порядок їх подачі і дії по ним;

встановлення сигналів оповіщення про РХБ зараження, порядок їх подачі і дії по ним;

порядок використання засобів індивідуального і колективного захисту і порядок поповнення засобів військ РХБ захисту, фільтрів-поглиначів;

порядок поведінки особового складу на зараженій місцевості при тривалому перебуванні;

порядок ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ.

Зміст висновків з оцінки РХБ обстановки:

визначаються підрозділи, які підпали під найбільшу масовану дію ядерної і хімічної зброї і опинилися у зонах сильного РХБ зараження;

кому необхідна негайна допомога силами старшого командира з ліквідації наслідків застосування ЗМУ;

вказуються райони з найменшими потужностями доз радіоактивних випромінювань і які можуть бути використані для відновлення боєздатності підрозділу;

основні завдання забезпечення РХБ захисту у обстановці, що склалася.

Пропозиції по здійсненню заходів забезпечення РХБ захисту:

де і для рішення яких завдань зосереджується РХ розвідка; необхідні сили, засоби і час для її виконання;

найбільш необхідні райони та строки проведення спеціальної обробки, якими силами і засобами здійснюється цей захід;

ділянки місцевості і шляхів, які необхідно обробляти, здійснювати пилеподавлення; порядок і строки дегазації обмундирування, засобів захисту і відновлення збитку озброєння військ РХБ захисту та засобів захисту.

Пропозиції начальника штабу ЗРДН з захисту від ЗМУ, забезпечення РХБ захисту:

І частина:

дані про застосування противником ЗМУ по підрозділам дивізіону, про РХБ обстановку;

втрати особового складу, озброєння, військової техніки, стан боєздатності підрозділів дивізіону;

заходи захисту від ЗМУ, забезпечення РХБ захисту, які необхідно провести у обстановці, що склалася.

ІІ частина:

застосування підрозділів, що зберегли боєздатність, для виконання бойових завдань, порядок, строки, сили і засоби, які виділяються для ліквідації наслідків застосування ЗМУ;

заходи, строки, райони відновлення боєздатності підрозділів дивізіону, сили і засоби, які виділяються;

завдання підрозділам дивізіону для відновлення боєздатності.

Таблиця 1. Орієнтовні радіуси зон ураження людей ударною хвилею при відкритому розташуванні в умовах вибуху з прогрівом приземного шару повітря влітку, км

Потужність вибуху, тис. т

Смертельні ураження

Легкі ураження

Н

В

Н

В

0,0,1

0,02

0,04

0,05

0,06

0,1

0,06

0,09

0,12

0,14

1

0,15

0,24

0,3

0,35

10

0,4

0,6

0,9

1,0

100

1,1

1,4

1,7

1,75

1000

2,3

3,1

3,6

3,7

Таблиця 2. Оцінка стану об`єктів по розрахованій величині надлишкового тиску, ?Рф, кг/см2

Ступінь захисту об`єкту, Роб кгс/см2

Стан об`єкту

Не уражений

Слабкі ураження

Середні ураження

Повне руйнування

0,25-0,35

ф < 0,2

ф = 0,2

ф = 0,35-0,45

ф ? 0,5

0,5

ф < 0,5

ф = 0,6-0,7

ф = 0,8-1,0

ф ? 1,1

1-2

ф < ?Роб

ф ? 1,25 ?Роб

1,25 ?Роб < ?Рф ? 1,50 ?Роб

ф > 1,5 ?Роб

2-50

ф < ?Роб

ф ? 1,15 ?Роб

1,15 ?Роб < ?Рф ? 1,4 ?Роб

ф > 1,4 ?Роб

<...