Незаконне полювання

Скачать

У цій роботі піде мова про кваліфікацію злочину, передбаченого ст. 248 КК України (незаконне полювання), одного з найлютіших діянь проти навколишнього природного середовища.Ріст населення, виснаження природних ресурсів, негативний вплив людини на середовище його перебування - от проблеми, які хвилюють суспільство. Тому сьогодні як ніколи актуальне виречення найвидатнішого вченого, одного з основоположників вчення про біосферу В. И. Вернадського: «Людство як жива речовина нерозривно пов'язане з матеріально енергетичними процесами, певною геологічною оболонкою з її біосферою. Воно не може бути від її незалежним на жодну хвилину». От чому необхідний прогноз стану біосфери, тих або інших об'єктів природи при різних шляхах розвитку суспільства.У законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» підкреслено, що охорона природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки для життєдіяльності людини - необхідні умови стійкого економічного й соціального розвитку України. Із цією метою наша держава здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечної для існування живої й неживої природи навколишнього середовища.Серед гами живої природи своєрідне місце, як відомо, займає тваринний світ. Це порозумівається тим, що з розвитком економіки країни й ростом населення дикі тварини усе більше починають використатися для поповнення відсутніх продуктів харчування, для одержання валюти й тому по-варварськи знищуються, що призводить до різкого зменшення їхньої популяції, а деякі перебувають під загрозою зникнення.

Размер: 41.1 КБ
Тип: Контрольная
Категория: Уголовное право и процесс
Скачать

Другие файлы:

Злочини проти четі, волі та гідності осіб
Характеристика основних об’єктів вчинення злочинів проти волі, честі, гідності особи як юридичних категорій. Незаконне позбавлення волі, викрадення лю...

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Загальна характеристика злочинів проти волі, честі і гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Кваліфікований склад злочинів:...

Незаконне використання товарного знака

Зараження венеричною хворобою Незаконне проведення аборту

Експлуатація дітей Незаконне поміщення в психіатричний заклад