Дослідження мостових чотириполюсників постійного струму

Скачать

Методами перетворення Фур'є - Лапласа та простору станів провести аналіз динаміки процесів в лінійній містовій схемі, зовнішній вигляд якої подано на рисунку 1.Пасивні чотриполюсники мостового типу знаходять поширення в радіовимірювальній техніці, в якості коректуючих елементів в системах автоматичного керування, при проектуванні джерел живлення та тощо. Вони в своєму складі містять резистори, конденсатори, індуктивності. В більшості випадків індуктивності не використовують, тому що на невисоких частотах вони мають неприйнятні габаритні розміри. Як відомо [ ], на основі пасивних чотириполюсників можливо реалізувати досить широкй клас передаточних функцій з точністю до постійного множника, причому число варіацій майже необмежене. Містові чотириполюсники мають певні особливості, а саме вони дозволяють реалізувати передаточні функції з додатніми нулями , тобто одержати немінімально -фазову ланку.Зміст даного розділу та порядок розрахунків визначаються аналізом технічного завдання, теоретичними основами дисципліни " Сигнали та процеси в радіотехніці" та методичними вказівками викладача. Графічна частина виконана за підтримкою графічного пакету Advanced Grapher версії 1.61.З вигляду передаточної функції очевидно, що маємо один нуль в точці 1/Т1, а полюси слід визначати як корені характеристичного поліному A(s). Оскільки характеристичний поліном має перший порядок , то коренів буде лише один,а саме р1= -1/Т2.Аналіз розташування нулів та полюсів дають змогу зробити висновок, що дана динамічна ланка може бути віднесена до сталого кола, в якому для корекції частотної характеристки застосовано диференційний елемент.

Размер: 198.7 КБ
Тип: Курсовая
Категория: Радиоэлектроника
Скачать

Другие файлы:

Розрахунок двигуна постійного струму
Призначення, переваги та недоліки двигуна постійного струму; дослідження його будови та принципу роботи. Види збудження в двигунах постійного струму т...

Характеристика електродвигуна
Електродвигун постійного струму загального застосування з паралельним збудженням, його характеристика та призначення. Розрахунок характеристик двигуна...

Дослідження на математичній моделі механічних характеристик електродвигуна постійного струму з двозонним регулюванням
Дослідження регулювальних характеристик електродвигуна постійного струму з двозонним регулюванням. Математичний опис та модель електродвигуна, принцип...

Дослідження регулювальних властивостей системи електроприводу ШИП-ДПС методами планування експерименту
Необхідність та принципи планування експерименту. Моделювання двигунів постійного струму та тиристорного перетворювача напруги. Складання математичної...

Розрахунок складного електричного кола постійного і змінного струму
Загальні відомості та схема електричного ланцюга. Розрахунок електричного кола постійного струму. Складання рівняння балансу потужностей. Значення нап...