Податкова система України

Скачать

Обов'язку платника податків установлюються тільки сукупністю елементів закону про податок. Можна виділити істотні й факультативні елементи закону про податок.Істотними елементами закону про податок є ті елементи, без яких податкове зобов'язання й порядок його виконання не можуть уважатися певними. До них ставляться: платник податків (суб'єкт податку), об'єкт податку, предмет податку, масштаб податку, метод обліку податкової бази, податковий період, одиниця оподатковування, податкова ставка й метод оподатковування, порядок обчислення податку, звітний період, строки сплати податку, способи й порядок сплати податку.Факультативними елементами закону про податок можуть уважатися ті, відсутність яких не впливає на ступінь визначеності податкового зобов'язання, однак істотно знижує гарантії належного виконання цього зобов'язання. До них ставляться: порядок утримання й повернення неправильно утриманих сум податку, відповідальність за податкові правовідносини, податкові пільги.Установити елемент закону про податок - значить прийняти (затвердити, узаконити) що-небудь у якості одного з підстав виникнення податкового зобов'язання або способу його виконання. Визначити елемент закону про податок - значить описати фактичну сторону елемента, виділити його з інших подібних явищ (предметів, обставин) на основі яких-небудь ознак, даних.Податок сплачується за рахунок власних коштів суб'єкта оподатковування. Однак, від імені платника податків податок може бути сплачений і іншою особою (представником).

Размер: 15.5 КБ
Тип: Контрольная
Категория: Налоги
Скачать

Другие файлы:

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Податкова система — сукупність податків, зборів та обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів. Основні функції податків. Х...

Податкова система України: теорія і практика становлення з 1991 по 2010
Порядок і способи сплати податків. Податкова політика на макро- і мікроекономічному рівнях. Системи та методи податкового контролю. Основні причини ух...

Інформаційне забезпечення податкової системи України
Державна податкова служба та податкова політика України. Завдання інформаційних систем податкових служб, їх структура, функціональне і технічне забезп...

Податкова система України етапи її становлення

Податкова система України та напрями її вдосконалення