Налогова политика Украини

Скачать

Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві. Податки як форма фінансових відносин виникли з появою держави. З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здійснюється в основному в грошовій формі. Податки – це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.Обов’язкові платежі перераховуються в бюджет держави, а також в інші цільові державні фонди. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.Система оподаткування – це продукт діяльності держави. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідність вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.Становлення системи оподаткування в Україні почалося з прийняттям 25 червня 1991р. Закону “Про систему оподаткування”. У ньому були визначені принципи побудови і призначення системи оподаткування, перелік податків, зборів та обов’язкових платежів, платники та об’єкти оподаткування. Таким чином було закладено основи системи оподаткування, створено передумови для її наступного розвитку.Ураховуючи зміни в податковій політиці держави, необхідність подальшого вдосконалення оподаткування, 2 лютого 1994р. було прийнято другий варіант Закону “Про систему оподаткування”. Третій варіант цього Закону Верховна Рада України прийняла 18 лютого 1997р.

Размер: 33.9 КБ
Тип: Курсовая
Категория: Налоги
Скачать

Другие файлы:

Історія України. Всесвітня історія. 6 клас (Відповіді з коментарями до підсумкових робіт)
В посібнику даються відповіді для підсумкової контрольної роботи з історії Украини Всесвітньої історії інтегрований курс 6 клас....

Налоговая политика РФ как фактор экономического роста
Налоговая политика влияет практически на все социально-экономические сферы страны и неразрывно связана с элементами государственного управления. Креди...

Европейская политика ФРГ (1969-1972 гг.)
ФРГ в европейской интеграции. Внешняя политика Вилли Брандта: "новая восточная политика". Внешнеполитическая доктрина Гельмута Шмидта. Политика ФРГ по...

Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика (УМК)
Основные положения финансовой политики.Основные направления разработки финансовой политики.Политика управления оборотным капиталом.Инвестиционная поли...

Кредитная политика банков: цели, элементы и особенности формирования (на примере коммерческого банка)
В числе тем: кредитная политика банка, анализ кредитной политики банка, денежно-кредитная политика банка, денежно-кредитная политика ЦБ, кредитная пол...